2 comments on “Walaloo abboo dhagaya ,akkoo akakilee jedhu!

  1. To ABO

    Akka Oromoon dheebotet bilisummaan Utubaa Aangoof siyaasaa ummata keenyaaf fuurmata gama hundaa taa jenna .Oromoon sirna Gadaa keessatti dhimma siyaasaa,dinagdee ,hawaasummaa,amantii,Aadaaf seeraa mara of-keessaa qaba .Kanaaf akka ilaalcha kiyyatti dhimmi bilisummaa dhimma ijoof Olaanaa aangoo siyaasaa Oromoo kan murtee ittin kennuuf hiree uffi ittin murteefatu isaa filanno hinqabne.

    Dhaabn keenya kan bilisummaaf qabsauu waliit dhufeenya (hariiroo) ummata isaa toftaa haarayaan cimsee ,osoo qawwee lafa hin buusiin karaa barbaachisa taee hundaan bilisummaa fidu. Ummani isiin waliin jira waee gantuu dhiisa jiru keessaniif jiru ummata Oromoo gabrummaa irra galu/galchuuf haalan qabsauutu egama.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s