2 comments on “Amna Dukkanaa’aa: Seenaa Dhokataa Ilmaan Oromoo Biyya Eritrea Keessaa | Journey in the dark: Oromo’s untold story in Eritrea

  1. Bu’i ba’ii akkasii keessa dabartee abdiidhaan turtee bakka qabsaa’anii itti bilisummaa argatan uummata keef caqasun kee baayyee na gammachiisa.ulfaadhu!

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s