5 comments on “Al Jazeera Arabic channel covered the million’s protest of Ethiopia

   • Hayyee waan biyyaa keessatii rawataamu haalaan hordoofun barbaachisa dha karaa amaanti ,siyaasa ,karaa sanyii garaa garaa (gosoota)

    Mee ati baay’isee kan feetu kamii wa’ee amaantaa moo siyaasa Oromoo OPDO

     • Hayyee Gishee keenyaa anisi akka lammiiti drqama waan qabuuf waan naa kadhatuu osoo hintanee waan naa dirqiisisuu dandeeta !!

      Kanaaf waa hin yaada hin atis warra Oromoo qoodu ,qoodee qooduuf deemuu adda nuu baasii
      Oduu Diaspora jedhaniif yaa Gishe Simaa qabnaa

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s