2 comments on “Jiddu Gala Galma Aadaa Oromoo Magaalaa Finfinnee Keessatti

  1. ammas tanaan yoo walgalaan alaa galu jedha oromoon yeroo mammaakuu kanaaf ammayyuu wayyaaneen akkaa lammiin koo wali hin gale fi abbaan garaa akka keessaa jiraan wan beekittuuf lafaa keenyaa naannoo finfinnee fudhachuuf xinxaalaa jirti haa ta’u malee yaadin uummaata oromoo xiqqaa fi guddaan ,barataa fi barsiisaan ammoo nuu gahe kan finfinnee iyyuu nuu gubeeraa jedhaa wan ta’eef karoorii ishee galmaa gahu hin danda’u jedha

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s