2 comments on “

  1. Dhimmi Oromoo waan hundaaf ajandaa sanyii Oromoo ta’uu fi nyaata dhugaatii uffata kafana ofii olitti itti yaadamuu fi hojjachuufiin ta’u bilisummaa sabichaatiif. Jiraataatu waa’ee jireenyaa dubbata. Reeffi waa’ee jireenyaa dubbachuuf hafuurasaa hin qabu. Awwaala jala teenyee waa’ee jireenyaa dubbachuu waan hin dandeenyeef dursa awwaala diignee jiraataa ta’uu keenya mirkaneessuu qabna.

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s